Rychké odkazy


O nás

 

O NÁS

ZŠ Prostřední Bečva je školou malotřídní. V současné době máme pět tříd a dvě školní družiny. Naší předností je malý počet žáků ve třídách. Ve školním roce 2022/23 školu navštěvuje 99 žáků.  Menší počet žáků na škole umožňuje každodenní kontakt s učitelem, děti se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy, cítí se ve škole bezpečně. 

Učíme se spolupracovat a  učit  jeden od druhého, zejména mladší od starších. Do vyučování zařazujeme projektové dny a preferujeme spolupráci před soutěživostí. V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet rizikovému chování.

Vybavení naší školy se neustále modernizuje. Ve třídách jsou interaktivní tabule, které umožňují pohotové vyhledávání informací na internetu.  Žáci využívají v keramice  keramickou pec. Ve škole je knihovna, jejíž nabídka se  neustále rozšířuje o tituly současných autorů. Nezapomínáme ani na pohybovou výchovu. Máme menší tělocvičnu, jejíž vybavení neustále modernizujeme.  Pro výuku tělesné výchovy využíváme zahradu školy a nové multifunkční hřiště.

V moderní přístavbě školy se nachází jazyková a počítačová učebna. Jazyková učebna slouží v odpoledních hodinách i jako družina. Děti mají možnost přímo z jazykové učebny vstoupit na terasu a následně na zahradu. Hojně je využívána i venkovní učebna.

Ve škole máme kvalitní rekuperaci, která zajišťuje do všech prostor přístup čerstvého vzduchu. Teplotu přiváděného vzduchu si regulujeme dle potřeby. 

Školní zahrada slouží především ŠD k rekreačním činnostem.V současné době  je zpracován projekt na přírodní zahradu a čekáme na jeho realizaci. Na zahradě se mají žáci možnost protáhnout  na hrazdě, pohoupat na houpačkách.  K relaxaci slouží lavičky i pískoviště. Využívány jsou i branky ke kopané, basketbalový koš pro trénink basketbalu a stůl pro stolní tenis.

ŠD

Ve školní družině vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, podporujeme pobyt na čerstvém vzduchu a pohybové aktivity. Předností naší školy je situování školy, máme blízko do přírody. Vedeme žáky k tomu, aby si všímali krásy naší přírody a chránili ji. Věnujeme se environmentální výchově.

               U nás mají děti pocit bezpečí!

                       Učíme se učit.

              Vzdělávat se musíme celý život.
Vydáno: 02. 11. 2020 | Naposled upraveno: 15. 08. 2022 | Autor: