Rychké odkazy


O nás

 

O NÁS

ZŠ Prostřední Bečva je školou malotřídní. V současné době máme pět tříd. Naší předností je malý počet žáků ve třídách. Školu navštěvuje 86 žáků.  Menší počet žáků na škole umožňuje každodenní kontakt s učitelem, děti se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy, cítí se ve škole bezpečně. 

Učíme se spolupracovat a  učit  jeden od druhého, zejména mladší od starších. Do vyučování zařazujeme projektové dny a preferujeme spolupráci před soutěživostí. V prostředí malé školy se daří úspěšně předcházet rizikovému chování.

Vybavení naší školy se neustále modernizuje. Ve třídách jsou interaktivní tabule, které umožňují pohotové vyhledávání informací na internetu.  Žáci využívají v keramice  keramickou pec. Ve škole je knihovna, jejíž nabídka se  neustále rozšířuje o tituly současných autorů. Nezapomínáme ani na pohybovou výchovu. Máme menší tělocvičnu, jejíž vybavení neustále modernizujeme.  Pro výuku tělesné výchovy využíváme zahradu školy a nové multifunkční hřiště.

V moderní přístavbě školy je jazyková a počítačová učebna. Jazyková učebna slouží v odpoledních hodinách jako družina. Děti mají možnost přímo z učebny vstoupit na zahradu.

 Školní zahrada slouží především ŠD k rekreačním činnostem.V současné době  se zpracovává projekt na přírodní zahradu. Na zahradě se mají žáci možnost protáhnout  na hrazdě.  K relaxaci jsou určeny lavičky, houpačky i pískoviště. Využívány jsou i branky ke kopané, basketbalový koš pro trénink basketbalu a stůl pro stolní tenis. ŠD. 

Ve školní družině vedeme děti ke zdravému životnímu stylu, podporujeme pobyt na čerstvém vzduchu a pohybové aktivity. Předností naší školy je situování školy, máme blízko do přírody. Vedeme žáky k tomu, aby si všímali krás naší přírody a chránili ji. Věnujeme se environmentální výchově.

               U nás mají děti pocit bezpečí!

                       Učíme se učit.

              Vzdělávat se musíme celý život.




Vydáno: 02. 11. 2020 | Naposled upraveno: 17. 11. 2020 | Autor: Školní družina