Rychké odkazyZobrazit hlavní menu

Informace o provozu

PROVOZNÍ DOBA ŠD

Pondělí až pátek - ranní družina od 6:30h do 7:15h 

                        - odpolední dr. od 11:10h do 16:00h

oddělení vychovatelky telefon
1. oddělení  Martina Barabášová 607 839 857
2. oddělení  zástupce pro ZŠ Vendula Golasovská 720 052 058

POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Měsíční poplatek za docházku do školní družiny je stanoven na 100,- Kč. Úplata je splatná předem, platí se zpravidla ve dvou splátkách – za období září až prosinec a leden až červen. Výše úplaty je stanovena předem na celý školní rok. Rodiče platí hotovostním způsobem paní účetní v kanceláři školy.

PŘIJETÍ DO ŠD

Do školní družiny se žáci přihlašují písemně. O přijímání žáků do ŠD rozhoduje ředitelka školy na základě přihlášky. Oddělení se naplňuje do počtu 30 žáků.Dítě je možné kdykoliv během školního roku na základě písemné žádosti rodičů odhlásit. Pokud bude přihlášeno 35 žáků a více , otevřeme 2 oddělení. Kapacita ŠD je 60 žáků. V případě překročené kapacity rozhoduje pořadí podaných přihlášek. Přednost mají žáci 1. - 3. třídy.

Na kroužky čekají žáci ve školní družině. Po skončení kroužku se žáci vrací zpět do družiny  pokud nemají stanovené jinak.

Rozhodutí o nepřijetí dítěte do školní družiny obdrží rodiče do 17. září daného roku.

UVOLNĚNÍ ZE ŠD

 Ze ŠD si vyzvedávají děti zákonní zástupci  osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Rodiče jsou povinni vyzvednout své dítě v pondělí až pátek nejpozději do 16:00 hod. V případě, že tak neučiní, vychovatelka setrvá s dítětem ve škole do jejich příchodu.  Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,

  • na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
  • na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
  • opakované nevyzvednutí žáka je důvodem k vyloučení žáka ze školní družiny

 Docházka přijatých dětí je povinná. Omluvení nepřítomnosti žáka je stejné jako ve škole. Vychovatelka denně zaznamenává prezenci žáků do Třídní knihy. Výjimečně lze uvolnit žáka dříve (než je uvedeno v zápisním lístku) jen na základě písemné žádosti. Písemná žádost musí obsahovat - celé jméno žáka, datum, přesnou hodinu, kdy má žák být uvolněn a zda žák odejde sám nebo s jinou osobou, podpis rodiče. Žádosti vychovatelka zakládá. Bez této žádosti nebude žák uvolněn a na telefonické žádosti o uvolnění nebude brán zřetel. Za cestu žáků do kroužků, popř. zpět, nenese vychovatelka zodpovědnost. Doprovod žáků odcházejících do kroužků vychovatelka nezajišťuje, dohled je zajištěn vedoucím kroužků .

 

 

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
svp-sd-2019.pdf PDF695.33 kB
vnitrni-rad-sd-2019-20.pdf PDF313.94 kB
Vydáno: 02. 11. 2020 | Naposled upraveno: 31. 10. 2022 | Autor: