Rychké odkazy


Alergeny

ALERGENY

Školní jídelna
Vážení rodiče a strávníci,
od 13. 12. 2014 nabývá účinnost Nařízení EU 1169/2011, kterým vzniká školním jídelnám povinnost informovat strávníky o alergenech obsažených v jídle.

Označení přítomnosti alergenu bude na jídelním lístku za každým pokrmem vyznačeno číslem, které bude odpovídat číslu v přiložené tabulce alergenů.
Školní jídelna je povinna označit vyrobený pokrm alergenní složkou, ale nebude brát zřetel na jednotlivé přecitlivělosti strávníků. Tuto skutečnost si musí každý strávník nebo zákonný zástupce hlídat sám. Jídelna má pouze funkci informační, jako každý výrobce potravin a pokrmů.
S případnými dotazy se obracejte na vedoucí školní jídelny Hanáčkovou M.

Přiložené soubory

Název souboruTypVelikost
alergeny-word.pdf PDF166.9 kB
Vydáno: 13. 11. 2020 | Autor: