Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.

Rychké odkazy


Projekty

Obrázek k člínku Memorandum o spolupráci

Memorandum o spolupráci

NÁZEV PROJEKTU: "Přístavba ZŠ na Prostřední Bečvě za účelem zkvalitnění klíčových kompetencí", CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004152. Naše škola uzavřela s okolními školami memorandum o spolupráci, což bylo jednou z podmínek získání dotace na přístavbu jazykové a venkovní učebny. Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín, Základní škola T. G. Masaryka a mateřská škola Horní Bečva, okres Vsetín, Základní škola a mateřská škola Hutisko-Solanec, příspěvková organizace, Základní…

Vydáno: 25.04.2022 | Autor: Pavlína Přikrylová

Národní plán doučování

Naše škola je zapojena do projektu doučování, které je hrazeno z investice 3.2.3.  Národního plánu obnovy. ROK OBDOBÍ ČÁSTKA 2021/22 ZÁŘÍ - PROSINEC 12 400,_Kč 2021/22 LEDEN - SRPEN 35 100,_Kč 2022/23 ZÁŘÍ - PROSINEC 25 200,-Kč Cíle doučování: Zvýšená podpora je nezbytná zejména při vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem, což se ve zvýšené míře týká zejména žáků s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivaci. Podpora žáků, kteří…

Vydáno: 02.02.2022 | Autor: Pavlína Přikrylová
Obrázek k člínku Projektový den Vědnice

Projektový den Vědnice

Projektový den je hrazen z prostředků projektu  Stále se učíme II , registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014044, který je spolufinancován Evropskou unií. Projektový den proběhl 1. 10. 2021 ve 4. třídě. V průběhu projektového dne si žáci prostřednictvím vlastního  bádání, zkoumání a praktických pokusů s nadšením osahali a vyzkoušeli pojmy jako rovnice, nerovnice, vlhkost, tlak, tepelná roztažnost, jednotky. Aktivně aplikovali teorii v praxi – zjistili, že…

Vydáno: 28.09.2021 | Autor: Pavlína Přikrylová
Obrázek k člínku Stále se učíme  III (projekt z OP VVV)

Stále se učíme III (projekt z OP VVV)

Základní škola a Mateřská škola Prostřední Bečva, okres Vsetín, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_20_080 Šablony III)  a po procesu hodnocení a schválení získala  dotaci 623 580Kč.  Projekt má název Stále se učíme III a registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020807 je spolufinancován Evropskou unií.Realizace začala 1. 9. 2021 a projekt potrvá do 30. 6. 2023.  Cílem tohoto projektu je zvýšení…

Vydáno: 13.08.2021 | Autor: Pavlína Přikrylová
Obrázek k člínku Stále se učíme II (projekt z OP VVV)

Stále se učíme II (projekt z OP VVV)

"STÁLE SE UČÍME II" Základní škola a Mateřská škola Prostřední Bečva, okres Vsetín, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala  částku 1 038 192,00 Kč.  Projekt má název Stále se učíme II a registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014044 je spolufinancován Evropskou unií.Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8.…

Vydáno: 28.06.2021 | Autor: Pavlína Přikrylová

ZKOUMEJ, BÁDEJ, OBJEVUJ

projekt je  financován z FONDU ZLÍNSKÉHO KRAJE SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - PROGRAM PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI RP04-19 pro rok 2019 zahájení projektu: 1. května 2019 ukončení projektu: 31. 5. 2020 výše podpory Zlínského kraje: 66 000,-Kč podíl žadatele: 29 000-Kč celková výše dotace je 95 000,-Kč. Účelem dotace je zvýšit kvalitu EVVO v ZŠ i MŠ. Podpořit aktivity na zahradě a okolí, propagovat badatelsky orientované vyučování.  

Vydáno: 15.11.2020 | Autor: Školní družina

Pod modrým nebem

FOND ZLÍNSKÉHO KRAJE   SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - PROGRAM PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI RP04-18 pro rok 2018 SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - PROGRAM PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJI RP04-18 pro rok 2018 projekt je  financován z FONDU ZLÍNSKÉHO KRAJE SEKCE ROZVOJOVÉ PROGRAMY A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ - PROGRAM PODPORA EKOLOGICKÝCH AKTIVIT V KRAJIRP04-18 pro rok 2018 registrační číslo projektu: RP04-18/022 zahájení projektu: 1. května 2018 …

Vydáno: 15.11.2020 | Autor: Školní družina