Nacházíte se v režimu vypnuté grafiky. Přepnout na grafickou verzi webu.

Rychké odkazy


Deska

Hlavní činnost školy

             Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) 1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy a zajištění stravování. Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení: - základní škola- zařízení školního stravování- školské zařízení pro zájmové vzdělávání ( ŠD ) Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším…

Vydáno: 03.11.2020 | Autor: Školní družina

Kontakty

KONTAKTY: MŠ STŘED - tel. 571 643 234 MŠ KNĚHYNĚ - tel. 571 643 026 ZŠ KANCELÁŘ - tel. 571 643 206 ZŠ ŘEDITELNA - tel. 571 611 499 P. ŘEDITELKA - mob. 728 921 224 ŠKOLNÍ DRUŽINA 1. oddělení - tel. 720 052 058 ŠKOLNÍ DRUŽINA 2. oddělení - tel. 607 839 857 ZŠ SBOROVNA - pouze v době přestávek tel. 571 611 498 ŠKOLNÍ JÍDELNA - tel. 601 130 260    PŘESTÁVKY   po 1. vyuč. hodině - hl. přestávka 8:15 - 8:35 po 2. vyuč.…

Vydáno: 03.11.2020 | Autor: Školní družina

Fakturační údaje

Název:                       Základní škola a Mateřská škola, Prostřední Bečva, okres Vsetín č.p.                            207                  PSČ, město:              756 56 PROSTŘEDNÍ BEČVA Zařazení do sítě škol:…

Vydáno: 03.11.2020 | Autor: Školní družina

O nás

  O NÁS ZŠ Prostřední Bečva je školou malotřídní. V současné době máme pět tříd. Naší předností je malý počet žáků ve třídách. vE ŠKOLNÍM ROCE 2021/22 školu navštěvuje 92 žáků.  Menší počet žáků na škole umožňuje každodenní kontakt s učitelem, děti se znají navzájem, znají všechny zaměstnance školy, cítí se ve škole bezpečně.  Učíme se spolupracovat a  učit  jeden od druhého, zejména mladší od starších. Do vyučování zařazujeme projektové dny a preferujeme …

Vydáno: 02.11.2020 | Autor: Školní družina

Informace o provozu

PROVOZNÍ DOBA ŠD Pondělí až pátek - ranní družina od 6:35h do 7:10h                          - odpolední dr. od 11:10h do 16:00h oddělení vychovatelky telefon 1. oddělení  Martina Barabášová 607 839 857 2. oddělení  vedoucí vych. Vendula Golasovská 720 052 058 POPLATKY VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ Měsíční poplatek za docházku do školní družiny je stanoven na 100,- Kč. Úplata je splatná předem,…

Vydáno: 02.11.2020 | Autor: Školní družina

Dokumenty ke stažení

DOKUMENTY KE STAŽENÍ

Vydáno: 02.11.2020 | Autor: Školní družina