Rychké odkazyZobrazit hlavní menu

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ROZHODNUTÍ o přijetí žáků 

pro školní rok 2022/2023 – 1. – 5. ročník ve dnech 18. 7. , 22. 8. 2022

Příspěvková organizace ZŠ a MŠ Prostřední Bečva prostřednictvím ředitelky školy, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, rozhodla, že

vyhovuje žádosti o přijetí do základního vzdělávání

v Základní škole Prostřední Bečva od školního roku 2022/2023 u dětí s těmito registračními kódy:

ZŠ 094/2022

ZŠ 098/2022

ZŠ 099/2022

Mgr. Pavlína Přikrylová

ředitelka 

 

 

Vydáno: 23. 08. 2022 | Autor: Pavlína Přikrylová