Rychké odkazyZobrazit hlavní menu

Úřední deska

Archív úřední desky

Vyhledávání na úřední desce

Stav ke dni 24.05.2024

Název a anotaceDatum vyvěšeníDatum sejmutíVyvěsil

Hlavní činnosti školy

Přehled hlavní činnosti školy (podle zřizovací listiny) 1. Hlavním účelem zřízení organizace je poskytování vzdělávání a výchovy .  Organizace vykonává činnosti těchto škol a školských zařízení:- základní škola- školské zařízení pro zájmové vzdělávání ( ŠD ) Předmět činnosti organizace je vymezen příslušnými ustanoveními zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (škols kýzákon), zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve zněnípozdějších předpisů a prováděcími předpisy ke školskému zákonu.

01.01.2024 31.07.2026 Pavlína Petrušková

Fakturační údaje

Základní škola:          Základní škola Prostřední Bečva,                                         okres Vsetín č.p.                                 207                  PSČ, město:              756 56 Prostřední Bečva          Zařazení do sítě škol:   102 768 200 Jméno ředitele:         Mgr. Pavlína Petrušková         telefon: 728921224 Redizo:                      600 149 951                                  IČO:  709 369 94 Kontakty:                  tel. 571 643 206    e-mail: reditelka@zsprostrednibecva.cz Zřizovatel školy:       Obec Prostřední Bečva Číslo účtu:                27- 9021140257/0100 DATOVÁ SCHRÁNKA - ID: cvumgue

Zařazeno do složky: Fakturační údaje
01.02.2023 31.12.2024 Pavlína Petrušková

Úřední deska

  ředitelka  Mgr. Pavlína Petrušková 728 921 224 571 611 499 zástupce pro ZŠ     kancelář Eva Vašková 571 643 206 sborovna jen v době přestávek 571 611 498 školní jídelna Marcela Hanáčková 601 130 260 vedoucí ŠD Vendula Golasovská 607 839 857 vychovatelka ŠD Martina Barabášová 720 052 058 MŠ Kněhyně Irena Janečková, Eva Pařenicová 571 643 026

Zařazeno do složky: Úřední deska
22.10.2020 31.12.2024 Pavlína Petrušková