Rychké odkazy


Režim dne

 

6.00 - 11.15
Příchod dětí do MŠ, hry dle vlastní volby dětí, kladen důraz na individuální přístup k dětem, pohybová aktivita, řízené činnosti – doporučená práce ve skupinkách. Činnosti během dne se časově přizpůsobují potřebám a zájmu dětí. Pobyt venku možno prodlužovat, ranní cvičení i některá zaměstnání možno provádět venku.

8.15 (8.30)
Ranní svačinka – děti svačí postupně, podle chuti a nálady. Délka stolování je u dětí individuální.

11.15 (11.30)
O
běd – dbáno na estetiku při stolování, čistotu, rozvíjena samostatnost při obsluze a úklidu nádobí. Délka stolování je u dětí individuální.

12.30 - 14.00
Odpočinek na lehátku – spánek – délka je přizpůsobena věku dítěte.

14.15
O
dpolední svačinka – děti svačí podle chuti. Délka stolování je u dětí individuální.

do 16.00
Odpolední zájmové činnosti, rozcházení dětí domů.

 

Po celý den je dbáno na hygienu a jsou upevňovány hygienické návyky.

Po celý den mají děti zajištěny tzv. pitný režim – možnost napít se čaje ze své skleničky.

Režim dne je pohyblivý podle počasí, přizpůsobuje se potřebám a přáním dětí. Dodržuje se čas předepsaný pro stravování (ranní svačina, oběd, odpolední svačina) a odpočinek.

Na vycházky se nechodí za silného větru, mlhy, deště a mrazu pod  -10° C. 

Vydáno: 26. 10. 2020 | Naposled upraveno: 19. 11. 2020 | Autor: MŠ PB