Rychké odkazyZobrazit hlavní menu

Motto a vize mateřské školy

Motto :      

„Děti vždycky rády dělají něco, protože mladá krev tiše státi nemůže.“      

                                                   J.A.Komenský : Informatorium školy mateřské

 

Cílem je všestranný rozvoj dítěte se zaměřením na jeho individualitu

 • rozvíjet schopnosti a dovednosti dítěte
 • motivovat dítě k aktivnímu poznávání
 • posilovat vhodné chování ve vztahu k druhým
 • podporovat v dítěti schopnost projevovat se jako samostatná osobnost

 

Naším záměrem je v neposlední řadě  rozvoj osobnosti dítěte, zdravý fyzický i psychický rozvoj dětí, jejich spokojené prospívání

 • získávání základních mravních návyků
 • estetické a citové působení na dítě
 • věnována zvýšená pozornost talentovaným dětem v oblasti výtvarné, hudební
 • klást důraz na zvyšování slovního vyjadřování u dětí  - péče o správnou výslovnost
 • vytvářet kladný vztah k přírodě – ekologie
 • zvyšovat pohybovou aktivitu dětí
 • uvolnit režim dne
 • preferovat herní činnosti při respektování zájmů dětí

 

Náš program je vlastní, vycházející z mnohaleté praxe pedagogických pracovnic.

 

Vize mateřské školy

 • šťastné a spokojené dítě, které rádo navštěvuje mateřskou školu
 • nabídnout dítěti dostatek činností, aby se „nenudilo“
 • zlepšovat spolupráci s rodiči, zapojit je do dění MŠ, do drobných oprav
Vydáno: 26. 10. 2020 | Naposled upraveno: 19. 11. 2020 | Autor: MŠ PB