Rychké odkazy


Stále se učíme II

"STÁLE SE UČÍME II"

22.09.2019 08:24

Základní škola a Mateřská škola Prostřední Bečva, okres Vsetín, příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala  částku 1 038 192,00 Kč.
 

Projekt má název Stále se učíme II a registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014044 je spolufinancován Evropskou unií.
Realizace začala 1. 9. 2019 a projekt potrvá do 31. 8. 2021.

 

Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ a zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

 Stěžejní část finanční podpory, kterou škola získala, bude směřovat na dočasnou personální podporu – školního asistenta MŠ (tato aktivita umožňuje poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem) a školního asistenta ZŠ (tato aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména žákům ohroženým školním neúspěchem). Další část finanční podpory bude směřovat na další vzdělávání pedagogických pracovníků, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, projektové dny a sdílení zkušeností pedagogů z různých škol.

Do prosince 2020  jsme splnili tyto výstupy:

 

Školní asistent

-          Petřeková – 0,5 MŠ 

-          Golasovská – 0,3 ZŠ 

1 x Sdílení zkušeností ŠD – Golasovská, Opálková (1.9. a 24.9.2020)

Kurzy anglického jazyka v délce 80h:

DVPP ZŠ AJ - 4 x 80 hodin – Hrsková, Lušovská, Přikrylová, Tomíčková

DVPP ŠD AJ – 1 x 80 hodin – Golasovská

 

Projektový den – MŠ – 5.10. Stavitel města; ZŠ – 17.9., 18.9. – Stavitel města v 1. třídě, Stavitel města v 2. třídě.

Další naplánované projektové dny byly posunuty, až to dovolí epidemiologická situace.

Probíhá další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

2020/21

Proběhlo vzdělávání pedagogických pracovníků v MŠ i ZŠ. V MŠ i  ŠD byla splněna šablona sdílení zkušeností dobré praxe.

Ve ŠD se konaly 9. 6. 2021 dva projektové dny mimo školu v Ekocentru ve Valašském Meziříčí.

30. 4.  2021 Byly ukončeny smlouvy školních asistentů -  v ZŠ 30. 4.  2021 a v MŠ 31. 5. 2021.

 

 Vydáno: 17. 11. 2020 | Naposled upraveno: 28. 09. 2022 | Autor: Školní družina