Rychké odkazy



Zobrazit hlavní menu

Projekt: Kouzelný svět hmyzu

KOUZELNÝ SVĚT HMYZU

20.06.2017 07:27

   Ve školním roce 2016/17 probíhal ve škole projekt "Kouzelný svět hmyzu". Během školního roku se měli žáci všech tříd možnost zapojit do celoškolních kvízů s přírodovědnou tematikou. Radost jsme měli ze zapojení prvňáčků. 

   V červnu aktivity projektu vyvrcholily soutěží v předvádění powerpointových prezentací spolužákům. Do projektu  byly zapojeny 3.-5. třída. Žáci 4. ročníku společně vytvořili vlastní "Encyklopedii hmyzu",ve které si procvičili znalosti a dovednosti z práce s programem word. Jednou z aktivit projektu byla soutěž v předvedení prezentací o hmyzu spolužákům. O vítězích soutěže rozhodovala porota tvořená žáky 5. ročníku. Porota hodnotila nejen úroveň prezentace, její grafické zpracování a obsah, ale celkové vystupování přednášejících žáků a ocenila prezentace Sáry Holčákové, Justiny Jurajdové a Marka Štůska.  V rámci projektu jsme na jaře na zahradě rozmístili domky pro včelky samotářky, abychom jim poskytli úkryt a místo k rozmnožení. Největším oceněním pro nás všechny bylo zjištění, že jeden domek je již zcel obydlen a tak můžeme sledovat jednotlivá vývojová stádia budoucích včelek samotářek.

   Už Jan Ámos Komenský zastával názor, že nejcennější jsou informace, které můžeme vidět na vlastní oči a vnímat všemi smysly. Věříme, že díky projektům žáci pochopí vztahy v přírodě a budou ji chránit.  



Více zde: https://zsmsbecva.webnode.cz/news/kouzelny-svet-hmyzu/

Vydáno: 17. 11. 2020 | Autor: Školní družina